Köksbord - ler - AY1I1185.jpg

BILD & DEKOR

                                              konst, inspiration och inredning

Fotot är utgångspunkten i mitt arbete med bild och mönsterdesign. Bilderna omformas och blir motiv till tryck av posters och tapeter. Nu arbetar jag för att bredda mitt bildarbete. Tanken är att det även skall få omfatta berättande i textform, varför jag vänder mig till er med denna länk och en förfrågan om eventuellt samarbete. 

 

Mina bilder trycks i dagsläget för försäljning i norden och delar av Europa genom Ellos, Gallerix och ett antal olika posterföretag online. Detta har inneburit en inriktning på bilden som inredningsdetalj. Ett tema jag nu gärna utvecklar för att inspirera kring frågor om vad en bild kan berätta och betyda i just inredningssammanhang.

 

Här nedan har jag lagt in exempel som visar hur jag tänker kring upplägg, form och innehåll. Det hela går under temat bild och dekor - konst, inredning och inspiration. Materialet är framtaget för en kommande blogg. I takt med skrivandet har jag dock fundera på om det möjligen även kan passa som spalt, textserie eller i annat lämpligt format. Det jag här vill undersöka med er är om det möjligen kan finnas intresse för en sådan kategori av inslag hos er, eller om annan passande form av samarbete kan skapas. 

Tack för att ni tittar på exemplen nedan. Jag är öppen för era eventuella tankar, förslag och idéer. Vore mycket tacksam för er återkoppling!

Stort tack för att ni ser över mina förslag!

Allt gott,

Ingrid

BILD & DEKOR konst, inredning och inspiration

INSTA - LOGGA-mellanrum - rosa.jpg
INSTA - LOGGA-mellanrum - rosa.jpg

INGRID KRAISER

A. STORVÄGG - med byrå - KNUTAR.jpg

 UPPSLAG


Väggspråk som säger någonting om vem du är.  Bilden som inredningsdetalj.  Vad berättar ditt tavelval om dig och ditt hem? Vilket budskap ger din bildkonst och hur tar du intryck av den? Om konst, bildval och dess resonans hos dig.

BILD & DEKOR

Konst, inredning och inspiration

XX - STORVÄGG - 6 logga v.jpg

RESONANS

Intryck, intryck på väggen där, berätta vad som sägs om mig här! Bilder ger intryck. De bilder du väljer speglar i någon mån även någonting om dig. En reflektion av vem du är och kanske vem du vill vara.

Tavlorna på din vägg, en talande del av din inredning. Visst finns det ett väggspråk. Bilder förmedlar i sig budskap, men ditt bildval förmedlar också sammantaget ett intryck av dig. Ett klädval kan göras utifrån vilket intryck vi önskar ge omvärlden. Inredningsval likaså. De ger hintar om vår livsstil, intressen och kanske även ambitioner och drömmar. Vårt bildval, tavlan som inredningsdetalj, är en pusselbit i detta. Förutom att vi låter andra förstå något om oss genom våra inredningsval tänker jag att det vi omger oss med även har inverkan på oss själva. Hur tar vi intryck av bilder vi fäster ögonen på hemma och hur påverkas humör och dagsform?

Min tanke är att det går att 'mata ögat' och därmed också frammana en viss sinnesstämning med bildkonst. Den återklang dina tavlor ger bidrar med små korn av intryck som kanske påverkar mer än vi tror. Vi lever med ett bildval som signalerar saker till oss i vardagen, vi kan styra vad det är. Man står och väntar på att mysstundens tevatten skall koka upp, sneglar på väggen och ser vad? Man kan med bilden ge sig själv en anledning att för en kort stund forma en ny tankebana, bort från måsten och rutingöra. Det går att välja inredningsdetaljer som inspirerar till en varm tanke och låta dem påminna om någon eller någonting man tycker om. Det kanske inte är så dumt att låta denna idé vara med när du väljer väggdekor. Låta stilen heta budskap.

Mitt sätt att arbeta med bilder tar sin början i en vilja att berätta och inspirera. Det börjar alltid med ett foto, slutprodukten har sedan oftast tagit en helt annan form. Som denna serie kärlekstavlor, Love Story. Naturnära toner och jordiga nyanser insvepta i abstrakta former som samtidigt speglar betydelsen av något högst verkligt. Kärleken!

Det bästa i livet är kärleken. Just detta är betydelsen av ax enligt blomsterspråket. Det symbolspråk vi har tilldelat olika växter. Äppelblomman ger budskap om att hade jag tusen hjärtan skulle jag ge dem alla till dig. I min serie kärlekstavlor är några motiv formade till kärleksknop, andra till länkade evighetsringar. Tittar man närmare syns det att formerna är dekorerade med just ax och äppelblom. Eviga kärleksknutar med varma budskap. En av kärleksknopen förknippas med en fin bakgrundshistoria. Sjömännen kunde förr lämna en knop med två isärdragna knutar till den önskade kärleken. Var knutarna sedan ihopdragna när de återvänt betydde det att kärleken härligt nog besvarats. Kärleksspråk i praktiken.

Genom att låta ett klassiskt symbolspråk vävas in i nutida abstrakta former och ge allt ett harmoniskt färghölje av naturtoner tänker jag att det går att inspirera till bildval som gör dina väggar lite mer talande. Dekor med tänkvärda intryck som smälter in i övrig inredning utan att tränga sig på. Förhoppningsvis ger bilder som mina kärlekstavlor ett litet leende, en smula hopp och en varm påminnelse om vad som är viktigt.

Låt dig inspireras av lite eftertänksamhet i ditt val av tavlor och väggdekor. Vila ögonen på någonting som ger dig en skön känsla och tanke. Låt budskapet vara inredningsstilen. Vårda ditt intryckskonto.

HEMS - ETERNITY LJUS- äppelblom.jpg
XX - DÖRR - TVÅ SIDOR.jpg

KÄRLEKSTAVLOR

Hade jag tusen hjärtan skulle jag ge dem alla till dig! Talar man blomsterspråket får man inte vara blyg. Evighetsringar med äppelblomster - detta blomster som så modigt förmedlar att hjärtat är redo att lämnas över!

A. Love Story - klämmor A5.jpg
A. STORVÄGG - Z II.jpg

 UPPSLAG

BILD & DEKOR
Konst, inredning och inspiration

Konsten att inreda för att skapa en känsla av flöde. Hur kan ditt val av tavlor hjälpa dig forma en tydlig stilbild och förstärka känslan av en genomtänkt röd tråd? Bilden som inredningsdetalj och byggsten i strävan mot en samstämd inredning.

A. LILLHÖRNA promo UNTAMED.jpg

FLÖDE

Vad är det som ger en upplevelse av harmoni i ett rum, av att stilbilden hänger ihop? Det finns en känsla av att någonting binder samman helhetsintrycket. Låter du dina tavlor hjälpa dig sätta en enhetlig ton och stämning?

Att skapa ett flöde från ett rum till ett annat med bilder kan ge en känsla av balans mellan olika miljöer i ett hem. Konsten kan spela en roll i försöket att forma en tydligare stilbild.
 Intensivt färgglatt, naturbetonat lugnande, stilrent sobert, diskret avskalat. Ja, känslan du vill åt med dina inredningsval kan framhävas med hjälp av ditt bildval. ​En viss bildstil kan i sig utgöra en röd tråd genom att upprepas. Tavlor som förenas i att förmedla ett visst budskap kan bidra till känslan av ett sammanhängande rum eller ett hem i sin helhet.

Bilden som inredningsdetalj. Oavsett om den läggs till i efterhand, eller om den utgör en av byggstenarna i inredningsprocessen, så är den en del av helheten som skall ge det där harmoniska helhetsintrycket. Min tanke är att bilder ger budskap, som i sin tur för med sig en känsla och stämning. Detta är med och bygger helhetsintrycket. Varför då inte välja med omsorg?

 

Associationer styrs av både stil och innehåll. Hur en bild tolkas är förstås alltid personligt och beror på vem du är. För mig som ser mycket i bilder och ständigt formar nya motiv har det blivit viktigt att få förvalta bilden som ett berättande verktyg. Jag låter gärna ett visst budskap inspirera den bild som växer fram. Som med bildserien Untamed.

Det började med ett foto av en zebra. En symbol för frihet och det individuellt särpräglade. Sinnebilden för hur vi alla är rustade med unika styrkor, viljor och kapacitet, samtidigt som vi är beroende av andras närvaro och bekräftelse. Zebrans randiga mönster, en skepnad av ständig rörelse. Mönstret är unikt för varje individ. Mörkt jämte ljust, banor av kontraster förlagda i en naturbestämd struktur. I min bildserie fyller det randiga zebramönstret olika former av ringar. Utan någon början eller slut står ringen i sig för ett pågående flöde. Några har delats, andra töjts. Oavsett form så förhåller sig ringarna som pusselbitar till varandra för att passa in och tillsammans forma ett mönster. Budskapet är helt enkelt att oavsett egenartade förutsättningar så finns det självklart en plats. Det fina är att platsen skapas genom anpassning och hänsyn till varandra.

En bildserie bygger i sig på att bilderna hör samman under ett visst tema, men också på att den enskilda bilden bär sig själv och kan placeras ensam. Igenkänningsfaktorn i olika delar av ett hem kan hjälpas upp av en röd tråd av tavlor. En temaformad bildserie eller en du själv sätter samman uifrån någon vald gemensam nämnare. Med Untamed ville jag forma bilder som var och en leder associationer lite olika, men som ändå bottnar i ett gemensamt budskap. Jag ville att bilderna skulle kunna trivas ihop som grupp, precis som zebrorna i flock, men också att en enskild tavla kan få ge sitt unika budskap.

Skapa en känsla av flöde med en röd tråd av konst. Låt tavelbilder binda ihop stilen. Ge bildens budskap möjlighet att knyta samman inredningen till något genomtänkt enhetligt. Gör konsten till en känslotransport, en bana av samhörighet.

ZEBRA_-_rulle_med_rosa_påse.jpg

MÖNSTERDESIGN

TAPETDRÖMMAR


Zebran från bildserien Untamed
som tapetmönster.

Allt det spännande med zebrans egenartade natur gjorde att bildseriens zebra även fick bli ett mönster. Väggdekor i form av konsttapet. Ett sätt att svepa in en hel eller delar av en vägg med något talande. 

ZEBRA - rosa rock.jpg
A. INSTARUTA - DAHLIA.jpg
A. DÖRR - SIDA - air.jpg

 UPPSLAG

BILD & DEKOR

Konst, inredning och inspiration

Tavlan som inredningsdetalj. Förstärker den en satt stilbild i hemmet, eller bryter den mot helheten? Kan konsten inspirera till att tänka utanför boxen? Om inspiration till att hitta modet att våga stilförändra med det lilla extra.

A. INSTARUTA - DAHLIA.jpg

DAHLIA

Vågar jag närma mig?

A. GOLV - ENSKILD BILD.jpg
A. MALL - STORVÄGG - 1 AIR o SPEGEL.jpg
BAKGRUND - DAHLIOR.jpg

INSPIRATION

Jag letade efter betydelsen av ordet inspiration och fann ordet inandning. Det är ju precis vad det handlar om! Inandning av intryck, uppslag och impulser. Ibland tryter påhittigheten och fantasin samtidigt som beslutsförmågan trist nog avtar. Jakten på inspiration börjar.
 
Inspiration - det kan handla om att leta intryck för att boosta modet att våga göra en förändring, eller söka konkreta lösningar för att kunna genomföra den. Inspiration som attitydförstärkare och problemlösare. Den kanske till och med kan ses som en osynligt hjälpande hand för att kliva ett steg utanför den redan kända komfortzonen. Våga låta något nytt komma in. Våga närma sig förändring. Var hittar du din inspiration till en stilförändring? Kan konsten och ditt val av tavlor hjälpa till?

Du väljer en tavla som du helt enkelt tycker om och vill ge en plats där hemma. Att själv tycka om konsten är ändå viktigast. Tavlan som inredningsdetalj. Förstärker den en stilbild du redan satt i ditt hem, eller bryter den mot helheten? Om det inte är en total omstart som är tänkt kan tavlan bidra med ett steg av förändring in i en ny stil, utan att den i övrigt enhetliga miljön behöver förändras helt. Konst som inspiration på flera sätt. Tavlan ger i sig nya intryck och kan på samma gång vara en konkret stilförändrare. Alltså, tavelmotivet kan i sig få utmana den generella stilbilden, men också sticka ut i den mening att den har någonting att berätta. Att den för med sig ett budskap.

Det är någonting som lockar med att jämföra med processen av klädköp. Jag är nog inte ensam om att ha kommit på mig själv med att automatiskt plocka ut blusar och byxor som i princip ser likadana ut som allt jag redan har hemma.

BAKGRUND - DAHLIOR.jpg

Ja, man gör val utifrån vad man trivs med, vad som är lättast och snabbast att definiera som 'jag'. Valet avgörs ofta av det som är mest praktiskt (som redan matchar med mycket annat i garderoben) och det som tryggt nog känns igen. Syftet är ju inte alltid  en total förnyelse. Att ersätta det redan invanda kan räcka. Men det går att ta ett litet steg utanför boxen och plocka in detaljer som utmanar trygghetszonen lite, om du vill prova. Ditt tavelval kan hjälpa till med detta. 

En tidig höst började jag fotografera dahlior och kunde inte sluta. Jag fullständigt drunknade i dessa vackra skapelser. Undersköna färger och så perfekt formade. Vågar jag närma mig? Enligt blomsterspråket frågar dahlian detta. Ja, det är ett symbolspråk för att förmedla ett budskap till mottagaren av blomman, men när jag läste vad det betyder tog jag mig friheten att väva in det i bildvärlden. Mina dahlior blev en bildserie, Air, där dahliorna formades till svepande vingar och dräkter. Vingar för att våga närma sig modet att lyfta och flyga dit man önskar. Dräkter för att rusta sig med modet att ikläda sig någonting nytt. Det nya kan handla om en nästa fas i livet, en ny roll eller annat som kräver mod att gå i okänd riktning. En ny klänning för en ny dans?

Konsten i ditt hem kan få 'tala', inspirera och vara så stilbrytande som du vill. För mig blir min bildvärld så mycket mer intressant om jag låter ett budskap styra det som formas. Som dahlians budskap om mod. Bildbruset är enormt där ute idag. Det gäller att hitta de korn som gör att man hör sina egna tankar och sitt eget svar på frågan om man vågar närma sig modet att våga. Konsten kan få vara en pusselbit när det gäller förändring och inspiration till stilförnyelse i hemmet. Rama in ditt mod i en tavla.

FOREVER MORE

UPPSLAG

BILD & DEKOR

Konst, inredning och inspiration

Hur skapar man balans i inredningen? Kan konst liva upp eller kanske dämpa olika miljöer? Om att titta på hur rummet används och låta konsten vara med i att skapa harmoni. Bild-zen eller bild-motor, det är frågan!

A. SKRIVBORD - lejon.jpg

BALANS

Låt kreativiteten flöda! Javisst, så står man där med sina inredningsdrömmar, sin vilja att åstadkomma den perfekta balansen i sitt hem. Man är lite på hugget med sin ambition att förändra. Det är mycket som är fint. Frågan är hur man säkrar känslan av balans i helheten.

Kan tavlor användas som ett slags fördelningsvikt för att hitta en harmonisk balans i inredningsprocessen?  Något som lugnar eller något som livar upp och höjer energinivån i rummet? En del bilder inbjuder till att du ser lite nytt varje gång du tittar, andra visar någonting du själv omformar i tanken beroende på humör, dagsform eller läge i livet. Ibland behöver man till exempel bara en lätt och underhållande film som inte kräver så mycket koncentration eller tankeverksamhet. Ibland vill man ha något klurigare att följa. Vilken tavla väljer du och i vilket rum behöver du vad?

Idén om kontraster kan hjälpa för att hitta en balans i rummet. Vill du ändra om rummet där det i regel är som livligast i hemmet kan miljön kanske dämpas med en harmonisk bild. Vill du förnya ett utrymme hemma som du i vardagen egentligen bara passerar kan det vara välkomnande att placera in en bild som gör att man får anledning att stanna till. Plus och minus tar ut varandra, balans skapas. Bilder väljs utifrån vad man uppskattar, samtidigt som man låter rummets användning avgöra vad rummet behöver för att balans skall uppnås. Estetiskt och praktiskt tänk på samma gång. Alltså, tänk bild-zen eller bild-motor. Inga ord som existerar, jag vet, men man får vara lite kreativ med både ord och inredningstänk.

Det finns inga rätt eller fel när det gäller smak och tycke. Detsamma gäller frågan om hur en bild uppfattas, vad den förmedlar eller hur ''livlig'' eller ''lugn'' den är. Det som för en person är bild-motor är för en annan bild-zen. Denna tanke tog jag med mig in i formandet av bildserien Cloudy.

En sommardag dansade ett moln förbi och krävde i sin flyktighet att bli förevigat av mig. Min kamera gjorde vad den kunde, men det gick inte att fånga precis allt. Det som täcktes in räckte för att min fantasi skulle ta vid. Cloudy tog form. Jag pusslade ihop bitar av molnfotot till ett lejonhuvud, andra delar fick bli vingar på en kvinnokropp. Så fungerar mitt bildarbete i stort. Det fotot fångar formas oftast om och används till att skapa ett motiv med det uttryck och budskap jag tänkt. Är man den som i bildserien ser ett lugn i de mjuka, fluffiga och himmelskt gråblå tonade vingarna kan bilden ge ro. Hittar man istället en rörelse och vilja till förflyttning i de pålagda vingarna, som om man valt att det är avgång som gäller, kan motivet ge en känsla av kraft och livlighet. Allt utifrån vem som tittar och hur den uppfattar bilden. Det fina med moln är att tanken kan föras till något skuggande, överhängande och tungt, men likväl till något som bär upp livsglädje och lust. Ett moln är för en person ett orosmoln, för en annan ett rosa att sväva på av lycka.

Lägg dig i soffan och titta på en bild som om du låg i gräset och såg moln svepa förbi. Motivet omformas så som molnet i sitt svävande antar nya skepnader, något nytt upptäcks. Nya chanser hela tiden. En bild uppfattas, liksom molnet, utifrån det läge du personligen befinner dig i. Så, i inredningsprocessen, bestäm själv vad du ser och vad rummet behöver. Ge rummet en injektion av bild-motor eller bild-zen. Ett plus eller ett minus. Hitta vad rummet behöver mindre eller mer av och hitta fördelningsvikten i bilden.

LEJONRING - en ruta - en medaljong.jpg

MÖNSTERDESIGN

TAPETDRÖMMAR


Molnet blev ett lejon. 
Lejonet blev tapetmönster.

Moln kan täcka en hel himmel, här även en hel eller delar av en vägg. Mitt molnfoto pusslade jag ihop till ett lejonhuvud, som i sin tur fick bli en beståndsdel i ett tapetmönster. Voilà!

LEJONRING_-_hel_vägg_runt_dörr.jpg
PIANOVÄGG - 2 VINGAR.jpg
MOLNGRUND - hemsida II.jpg

MOLNVINGAR

XX - HÖRNA.jpg
SVART - uppsatt hår - lite rakare.jpg

Fler tankar. Fler uppslag.
 
Presenterade texter är inriktade på bildkonst och inredning ur olika aspekter. Jag hoppas exemplen givit en uppfattning om hur jag hittills tänkt vad gäller utformning och innehåll. Fler uppslag finns. Jag arbetar fram nya bildserier i ganska hög takt och fler tillkommer i respektive serie. Eftersom jag själv är väldigt road av att tänka utifrån ett budskap som skall förmedlas, följer detta genomgående med i mitt bildarbete.

Meddela mig gärna om det är någonting mer jag kan sända, om ni behöver någon ytterligare information.

Tack!
Ingrid

BILD & DEKOR konst, inredning och inspiration

BILDER FRÅN AKTUELLA BILDSERIER, OM NI VILL TITTA NÄRMARE PÅ DEM.

INSTA - LOGGA-mellanrum - rosa.jpg
LOVE KNOT
press to zoom
LOVE TIE
press to zoom
ETERNITY
press to zoom
CHOSEN
press to zoom
LOVE ALWAYS
press to zoom
LOVE QUEST
press to zoom
LOVE SAYS YES
press to zoom
LOVE FOREVER
press to zoom
LOVE TANGLE
press to zoom
Z UNIQUE (brown)
press to zoom
Z MATCHLESS
press to zoom
Z FRIEND (gold)
press to zoom
Z FRIEND (black & white)
press to zoom
Z FREE
press to zoom
Z ALWAYS
press to zoom
Z ETERNITY
press to zoom
Z MATCHLESS
press to zoom
Z UNIQUE (black)
press to zoom
CAPTURED
press to zoom
ARRIVED
press to zoom
SET
press to zoom
FEATHER STORM
press to zoom
SEIZED
press to zoom
SPINNED
press to zoom
FOREVER
press to zoom
WINGS
press to zoom
FOREVER MORE
press to zoom
WILD
press to zoom
1/1